Časopis Bankarstvo broj 4-2016.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • MODELIRANJE DEVIZNOG KURSA EURA PREMA DOLARU POMOĆU ARCH/GARCH MODELA

  Originalni naučni rad
  Autor: Radovan Kovačević
  JEL: C22, C32, C58, F31
  Ključne reči: Evro, volatilnost deviznog kursa, heteroskedastičnost, ARCH model, GARCH model, Leveridž efekat
  doi: 10.5937/bankarstvo1604020K

  Više
 • RIZICI U NASTAJANJU - EHO CRNIH LABUDOVA

  Originalni naučni rad
  Autor: Vesna Matić
  JEL: G31, G81
  doi: 10.5937/bankarstvo1604050M

  Više
 • UTICAJ STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA NA PRIVREDNI I DRUŠTVENI RAZVOJ SRBIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: Radovan Kastratović
  JEL: E22, F21
  Ključne reči: strane direktne investicije, privredni razvoj, društveni razvoj, Srbija
  doi: 10.5937/bankarstvo1604070K

  Više
 • ANALIZA EMPIRIJSKIH DETERMINANTI KREDITNOG RIZIKA U BANKARSKOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: Željko Račić, Lidija Barjaktarović
  JEL: C30, G31
  Ključne reči: bankarski sektor Republike Srbije, empirijske determinante, kreditni rizik, linearni regresioni model.
  doi: 10.5937/bankarstvo1604094R

  Više
 • PERSPEKTIVE INVESTIRANJA U OBLASTI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U REPUBLICI SRBIJI

  Originalni naučni rad
  Autor: Slađana Sredojević
  JEL: H54, O13, O38, Q21
  Ključne reči: obnovlјivi izvori energije, banke, finansiranje, javno-privatno partnerstvo, investiranje, investitori, projektno finansiranje.
  doi: 10.5937/bankarstvo1604110S

  Više
 • AKTUELNA FINANSIJSKA KRIZA I POSLOVNE PERSPEKTIVE GRČKIH BANKA U SRBIJI

  Originalni naučni rad
  Autor: Isidora Ljumović, Srđan Marinković
  JEL: G01, G21
  Ključne reči: grčke bankarske grupe, profitabilnost, evrozona, globalna finansijska kriza
  doi: 10.5937/bankarstvo1604132L

  Više
 • LOŠ DUG (NI)JE ZAO DUG

  Pregledni naučni članak
  Autor: Aleksandar Zavišić
  JEL: G11, G24
  Ključne reči: rizično potraživanje, investiciona strategija, hartije od vrednosti, visokorizični krediti, tržište visokorizičnih potraživanja, investitori, restrukturiranje, reorganizacija
  doi: 10.5937/bankarstvo1604150Z

  Više
 • NOBELOVA NAGRADA ZA 2016. - OLIVER HART - DOPRINOS TEORIJI UGOVARANJA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: G30, K12
  Ključne reči: Oliver Hart, Bengt Holmstrom, Nobelova nagrada, ekonomija, Sveriges Riksbank, ugovor, klijent, teorija, bankrotstvo, političke strukture, kompanija, finansije, pravo
  doi: 10.5937/bankarstvo1604168P

  Više
 • MILOŠ OBILIĆ - ZAŠTITNI ZNAK NOVČANICE OD 5 DINARA (1916-1918)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: N24, N44
  Ključne reči: novčanica od 5 dinara, Privilegovana narodna banka Kraljevine Srbije, Miloš Obilić, Banka Francuske, srebro, opticaj, Marsej, Krf, vodotisak
  doi: 10.5937/bankarstvo1604178P

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 52: RIZIK KONCENTRACIJE

  Stručni članak
  Autor: Vesna Matić
  JEL: G21, G31
  Ključne reči: rizik koncentracije, izloženost, pojedinačni rizici, grupa rizika
  doi: 10.5937/bankarstvo1604186M

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane