Časopis Bankarstvobroj 4-2015.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • KARAKTERISTIKE I SAVREMENI IZAZOVI MEĐUNARODNOG MONETARNOG I FINANSIJSKOG SISTEMA

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Radovan Kovačević
  JEL: G15, G18, G23, G28, G38
  Ključne reči: Međunarodni monetarni sistem, dolar, evro, obveznice, krediti, devizne rezerve, kamatne stope, likvidnost, monetarna politika, devizni kurs
  doi: 10.5937/bankarstvo1504018K

  Više
 • ZADUŽIVANJE MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA ZA VREME GLOBALNE FINANSIJSKE I EKONOMSKE KRIZE

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović
  JEL: F33, F34, F53, H12
  Ključne reči: zaduživanje MMF-a, globalna finansijska kriza, Opšti aranžmani zaduživanja, Novi aranžmani zaduživanja, sporazumi o bilateralnim zajmovima
  doi: 10.5937/bankarstvo1504040G

  Više
 • INTEGRISANO IZVEŠTAVANJE - NOV PRISTUP KORPORATIVNOM IZVEŠTAVANJU I UPRAVLJANJU

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Danica Prošić
  JEL: M14, M41
  Ključne reči: integrisano izveštavanje, IIRC, nefinansijske varijable, poslovni model, računovodstvene performanse, strategija
  doi: 10.5937/bankarstvo1504062P

  Više
 • KARAKTERISTIKE I PERSPEKTIVE PRIVATNOG BANKARSTVA: IMA LI ZA NJEGA MESTA U SRBIJI?

  Originalni naučni rad
  Autor: doc dr Isidora Ljumović, Prof. dr Goranka Knežević
  JEL: G21, D82
  Ključne reči: privatno bankarstvo, upravljanje bogatstvom, raspodela bogatstva
  doi: 10.5937/bankarstvo1504088L

  Više
 • NOBELOVA NAGRADA ZA 2013. GODINU - LARS PETER HANSEN

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B31, G14, P34
  Ključne reči: Nobelova nagrada, 2013. godina, ekonomija, Judžin Fama, Lars Peter Hansen, Robert Šiler, monetarista, Univerzitet Čikago, neokenzijanac, Jejl univerzitet, Švedska kraljevska akademija, akcija, berza, investicioni fondovi, korporacija, dividende, obveznice, kapital
  doi: 10.5937/bankarstvo1504108P

  Više
 • SISTEMSKI RIZIK - IGRA SOČIVA I SATOVA

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Jelena Drvendžija
  JEL: E44, G21, G28
  Ključne reči: Sistemski rizik, finansijska stabilnost, finansijski sistem, makroprudencijalna politika, sistemski važne finansijske institucije, finansijski šokovi, centralna banka
  doi: 10.5937/bankarstvo1504116D

  Više
 • NOVČANICE OD 20 I 100 DINARA IZ 1905. GODINE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: E42, N23
  Ključne reči: 20 dinara, 100 dinara, plativa u zlatu, plativa u srebru, Narodna banka, Banka Francuske, zakon, opticaj
  doi: 10.5937/bankarstvo1504136P

  Više
 • KOMINIKE SA SASTANKA MINISTARA FINANSIJA I GUVERNERA CENTRALNIH BANAKA G20 4-5. SEPTEMBRA 2015. GODINE, ANKARA

  Prevod
  Autor: G20

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 48: UBLAŽAVANJE IZLOŽENOSTI - PRISTUPI I PRIZNATI INSTRUMENTI (9)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  JEL: G18, G32
  Ključne reči: ublažavanje izloženosti, operativni rizik, podobni instrument, osiguranje
  doi: 10.5937/bankarstvo1504156M

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane