Časopis Bankarstvo broj 4-2014.

 • FINANSIJSKA PISMENOST U SRBIJI - BELEŽENJE I IZVRŠENJE TRANSAKCIJA U SRBIJI OD POČETKA XVIII DO POLOVINE XX VEKA - II DEO

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Milko Štimac
  JEL: D14, G11, I25, M41, N73
  Ključne reči: finansijska pismenost, kliring i saldiranje, berza
  doi: 10.5937/bankarstvo1404012S

  Više
 • IZVOĐENJE JEDNAČINE ZA FORMIRANJE CENA OBVEZNICA

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Nataša Kožul
  JEL: C14, G11, G12
  Ključne reči: prinos obveznice, jednačina obveznice, pravi prinos, Newton-Raphson
  doi: 10.5937/bankarstvo1404042K

  Više
 • KOMERCIJALNO BANKARSTVO U USLOVIMA DEREGULACIJE VS REREGULACIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Damir Zaklan
  JEL: F33, G21, G28, G38
  doi: 10.5937/bankarstvo1404056Z

  Više
 • UPRAVLJANJE PROMENAMA U MERDŽERIMA I AKVIZICIJAMA BANAKA

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Ljiljana Kontić, mr Jovan Kontić
  JEL: G21, G34
  Ključne reči: merdžeri i akvizicije, banke, organizacione promene, tranzicija, Srbija
  doi: 10.5937/bankarstvo1404094K

  Više
 • NOBELOVA NAGRADA ZA 2010. GODINU - PITER DAJMOND

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: A13, B31, E24, E32, J23
  Ključne reči: DMP model, (ne)zaposlenost, zarada, tržište rada, istraživanje, teorija, Piter Dajmond, Dejl Mortensen, Kristofer Pisarides
  doi: 10.5937/bankarstvo1404112P

  Više
 • DETERMINANTE KRETANJA NIVOA PROBLEMATIČNIH KREDITA U BANKARSKOM SEKTORU SRBIJE

  Pregledni naučni članak
  Autor: dr Nikola Stakić
  JEL: C22, C51, G21, L11
  Ključne reči: problematični krediti, bankarski sektor, finansijska stabilnost, regulatorne i makroekonomske varijable
  doi: 10.5937/bankarstvo1404122S

  Više
 • ULAGANJE U KONKURENTNOST - PREDUSLOV ODRŽIVOG RAZVOJA PRIVREDE U RS

  Pregledni naučni članak
  Autor: mr Nestorović Olgica, Stanković Aleksandra
  JEL: C43, F21, F68, O31
  Ključne reči: konkurentnost, znanje, inovacije, obrazovanje, ljudski kapital, strane direktne investicije
  doi: 10.5937/bankarstvo1404146N

  Više
 • STVORENE ZA RATNE POTREBE ALI NIKAD EMITOVANE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: E42, N23
  Ključne reči: Knez Milan Obrenović, novčanica, 1 dinar, 5 dinara, 10 dinara, 50 dinara, 100 dinara
  doi: 10.5937/bankarstvo1404164P

  Više
 • VITEZ OD SRBIJE - ĐORĐE I. VAJFERT (GEORG I. WEIFERT) (1850-1937)

  Pregledni naučni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  JEL: E52, G18, L26, L71, N24, N23, O14
  Ključne reči: Đorđe Vajfert, industrijalac, bankar, istraživač, kolekcionar, pokrovitelj, dobrotvor
  doi: 10.5937/bankarstvo1404170M

  Više
 • KOMINIKE SA SASTANKA MINISTARA FINANSIJA I GUVERNERA CENTRALNIH BANAKA G20 - SIDNEJ, 22-23. FEBRUARA 2014. GODINE

  Prevod
  Autor: G20

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 42: UBLAŽAVANJE IZLOŽENOSTI - PRISTUPI I PRIZNATI INSTRUMENTI (3)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  JEL: G15, G21, G32
  Ključne reči: ublažavanje izloženosti, kreditni rizik, podobni instrumenti, Standardizovani pristup, garancije, kontra-garancije, kreditni derivati, herkat
  doi: 10.5937/bankarstvo1404194M

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane