VREDNOST AKCIONARA I STABILNOST U BANKARSTVU - POSTOJI LI KONFLIKT?

Prevod
Autor: Jaime Caruana

SCINDEX

Govor Jaime Caruane, generalnog direktora Banke za međunarodna plaćanja na Evropskoj finansijskoj konferenciji Morgan Stanley London, 27. marta 2012. godine

Vrh strane
Vrh strane