SMANJENJE MORALNOG HAZARDA SISTEMSKI VAŽNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE (SIFI) NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU - FSB: EFEKTIVNA REORGANIZACIJA

Pregledni naučni članak
Autor: dr Dragan Momirović
Ključne reči: Efektivna reorganizacija, nacionalni režim reorganizacije, Ključni atributi, međunarodni standard, SIFIs, FSB

SCINDEX

Rezime: Izveštaj Borda za finansijsku stabilnost (FSB) od oktobra 2010. godine pod nazivom "Smanjenje moralnog hazarda koji izazivaju sistemski važne finansijske institucije" (Reducing moral hazard caused by systemically important financial institutions) prihvaćen je na samitu lidera G20 u Seulu novembra 2011. godine. G20 je podržao politički okvir i procese i rokove koje je predložio FSB. Predloženi okvir sadrži dodatno poboljšanje mera i smernica za efikasnije rešavanje finansijskih nevolja problematičnih sistemski važnih finansijskih institucija (SIFIs- Systemically important financial institutions). Predlozi i ideje izložene su u konsultativnom dokumentu FSB-a 19. jula 2011. godine, pod nazivom "Ključni atributi efektivne rezolucije režima za finansijske institucije" (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions). Predložena rešenja sa postavljenim pitanjima prosleđena su svim relevantnim institucijama sa rokom dostave primedbi i predloga do 2. septembra 2011. godine. Predlog i primedbe dostavljeni su na dalja razmatranja FSB-u, od kojih su konstruktivna i poboljšana rešenja ugrađena u konačan dokument, pod nazivom "Ključni atributi režima reorganizacije", koji je usvojen 4. decembra 2011. godine na samitu lidera G20 u Kanu. Dokument sadrži međunarodni standard za rešenje na miran i efikasan način nestabilne SIFI, koji uključuje odgovornost, instrumente, ovlašćenja nacionalnog režima reorganizcije, način procene, oporavak i planiranje i specifične prekogranične sporazume.

Vrh strane
Vrh strane