PROB (276-282)

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
Ključne reči: Marko Aurelije Prob, Sirmium, Senat, car Valerijan, car Aurelijan, car Tacit, Sarmati, Goti, Vandali, Persija, Panonija, Galija, Mezija, vinova loza, Semper Victorioso, Restitutor Ilirici, kovani novac

SCINDEX

Rezime: Marko Aurelije Prob rođen je 232. godine u Sirmiumu. Zahvaljujući pokazanom junaštvu u mnogim borbama i sposobnosti rukovođenja vojskom proglašen je carem 276. godine. Vladao je šest godina sa uspehom i u ratnim sukobima i u miru, sprovodeći javne radove: gradnju kanala, mostova, hramova, isušivanje močvara, sadnju vinove loze, itd. Prob je tako prvi doneo vinovu lozu i u predele Fruške gore, u blizini Sirmiuma. Na jednom od takvih mirnodopskih poslova vojnici su ga ubili 282. godine. Kovao je i svoj novac i na njemu se mogu pročitati natpisi: „Semper Victorioso“ i „Restitutor Ilirici“ koji na najbolji način govore o Probovoj slavi kao vojskovođe i vladara.

Vrh strane
Vrh strane