PRIMENA NFC TEHNOLOGIJE U SISTEMIMA PLAĆANJA

Originalni naučni rad
Autor: Jelena Vasković
Ključne reči: NFC, NFC mobilni telefon, beskontaktno plaćanje

SCINDEX

Rezime: Sadržaj - NFC (Near Field Comunication) ili komunikacija bliskog polja je nova bežična tehnologija kratkog dometa koja se razvila iz već postojećih bežičnih tehnologija, tačnije kao njihova kombinacija, koja omogućava interakciju dva uređaja na bezbedan način. Ona znatno pojednostavljuje međusobnu interakciju uređaja približavanjem ili dodirom i omogućava prenos podataka između njih. U radu je prikazan način funkcionisanja NFC tehnologije, zatim su date njene karakteristike, kao i stanje na tržištu NFC telefona. Analizirane su mogućnosti primene ove tehnologije, njene prednosti, kao i praktični primeri upotrebe. U radu je prikazana primena NFC tehologije u sistemima plaćanja i data je tabela koja prikazuje sisteme za NFC plaćanje koji se danas koriste.

Vrh strane
Vrh strane