Časopis Bankarstvo broj 4-2012.

Radovi

 • INTERNI MODELI UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM

  Originalni naučni rad
  Autor: Viktorija Mišić
  Ključne reči: kreditni rizik, rejting, banka, obveznice, izloženost, verovatnoća neplaćanja, gubici u slučaju neplaćanja, izloženost gubicima

  Više
 • TRGOVINSKI REPOZITORIJUM - NOVA INFRASTRUKTURA TRŽIŠTA OTC DERIVATA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Dragoslav Vuković
  Ključne reči: finansijska kriza, OTC derivati, sistemski rizik, transparentnost, tržišna infrastruktura, trgovinski repozitorijum

  Više
 • SMANJENJE MORALNOG HAZARDA SISTEMSKI VAŽNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE (SIFI) NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU - FSB: EFEKTIVNA REORGANIZACIJA

  Pregledni naučni članak
  Autor: dr Dragan Momirović
  Ključne reči: Efektivna reorganizacija, nacionalni režim reorganizacije, Ključni atributi, međunarodni standard, SIFIs, FSB

  Više
 • U JEDNOJ GODINI TRI NOBELOVE ZVEZDE IZ EKONOMIJE (1)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: Džon Čarls Haršanji, Rajnhard Zelten, Džon F. Neš, Nobelova nagrada, teorija nekooperativnih igara, nepotpune informacije, nesavršene informacije, standardi, procedure, Mađarska, Austrija, Australija, SAD, Berkli univerzitet

  Više
 • PRIMENA NFC TEHNOLOGIJE U SISTEMIMA PLAĆANJA

  Originalni naučni rad
  Autor: Jelena Vasković
  Ključne reči: NFC, NFC mobilni telefon, beskontaktno plaćanje

  Više
 • PROB (276-282)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: Marko Aurelije Prob, Sirmium, Senat, car Valerijan, car Aurelijan, car Tacit, Sarmati, Goti, Vandali, Persija, Panonija, Galija, Mezija, vinova loza, Semper Victorioso, Restitutor Ilirici, kovani novac

  Više
 • VREDNOST AKCIONARA I STABILNOST U BANKARSTVU - POSTOJI LI KONFLIKT?

  Prevod
  Autor: Jaime Caruana

  Više
 • DEKLARACIJA LIDERA G20, LOS CABOS, 18-19. JUN 2012. GODINE

  Prevod

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 30: BAZEL III - MEĐUNARODNI OKVIR ZA MERENJE IZLOŽENOSTI RIZIKU LIKVIDNOSTI (3)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  Ključne reči: likvidnost, monitoring, rizik, ročna neusaglašenost

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
 • IZDANJA JUGOSLOVENSKOG PREGLEDA U SARADNJI SA UBS

  Više
 • UPUTSTVO ZA AUTORE

  Više
Vrh strane
Vrh strane