Časopis Bankarstvo broj 3/4-2010.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • ZEMLJORADNIČKE KREDITNE ZADRUGE: PRVE INSTITUCIJE ZA FINANSIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE U SRBIJI

  Stručni prilozi
  Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović

  Više
 • CASH MANAGEMENT KONCEPT

  Stručni prilozi
  Autor: dr Lidija Barjaktarović
  Ključne reči: Cash Management, Cash Pooling, Effective Pooling, Notional Pooling, Cross-border Pooling, optimizacija, profit, likvidnost, informisanje

  Više
 • UKLJUČIVANJE KORPORATIVNE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI U STRATEGIJU BANKE

  Stručni prilozi
  Autor: dr Ljiljana Kontić, Jovan Kontić
  Ključne reči: korporativna društvena odgovornost, strategija, banke, socijalne investicije

  Više
 • G20 - KOMINIKE SA SUSRETA MINISTARA FINANSIJA I GUVERNERA CENTRALNIH BANAKA 23. APRILA 2010. GODINE

  Aktuelno

  Više
 • BANKARSKI SEKTOR U 2009. - RIZICI I NAREDNE AKTIVNOSTI

  Aktuelno
  Autor: Mira Erić-Jović

  Više
 • SWIFT - UNIVERZALNI JEZIK SVETSKE FINANSIJSKE INDUSTRIJE

  Intervju
  Autor: Stefan Kraft

  Više
 • FINANSIJSKA STABILNOST: 10 PITANJA I OTPRILIKE SEDAM ODGOVORA

  Aktuelno
  Autor: Jaime Caruana

  Više
 • NOVAC KRALJA STEFANA DRAGUTINA (1276-1316)

  Istorija iskovana novcem

  Više
 • FORFETIRANJE KAO JEDAN OD OBLIKA FINANSIRANJA IZVOZA

  Autor: mr Olivera Mladenović

  Više
 • PAUL KRUGMAN (2008.)

  Više
 • DIRECT DEBIT

  Pitanja i odgovori
  Autor: Milovan Pešić

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 16: BAZEL II - OPERATIVNI RIZICI

  Ekoleks
  Autor: dr Vesna Matić

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Izlog

  Više
Vrh strane
Vrh strane