MMF, GRUPACIJA SVETSKE BANKE I SRBIJA

Ključne reči: Međunarodni monetarni fond, Grupacija svetske banke, Srbija, privredni rast

Rezime: Na početku rada date su opšte napomene o funkcionisanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije svetske banke, njihovo mesto u funkcionisanju savremenog međunarodnog monetarnog i finansijskog sistema, njihov međusobni odnos, uloga i evolucija. Posle toga prikazana su iskustva Srbije sa te dve najznačajnije međunarodne finansijske institucije i to kako ona iz bliske prošlosti i sadašnjosti, tako i kakvi odnosi se mogu očekivati u budućnosti. Rad nema formalni zaključak jer on uglavnom nije sporan. Ne postoji nacionalna privreda koja se na početku XXI veka može izolovati od spoljnih uticaja. Nekakav vid saradnje sa MMF-om preduslov je za pristup jeftinim fondovima Grupacije svetske banke i značajan pokazatelj sveukupnog rejtinga nacionalne privrede u sve oštrijem nadmetanju na svetskom tržištu, naročito u svetlu najnovije finansijske krize.

Vrh strane
Vrh strane