Časopis Bankarstvo broj 3/4-2008.

U ovom broju

Uvodnik

Govori

Govor g. Bena Bernankea, predsedavajućeg Borda guvernera Sistema Federalnih Rezervi SAD, na godišnjoj skupštini National Community Reinvestment Coalition, u Vašingtonu, DC, 14 marta 2008. godine

Radovi

 • IZJAVA UDRUŽENJA BANAKA

  Iz prošlosti

  Više
 • PRANJE NOVCA

  Prilozi saradnika
  Autor: mr Ljiljana Fijat
  Ključne reči: Pranje novca, finansijski kriminal, krivično delo

  Više
 • NOVI REČNIK ENGLESKOG SLENGA

  Svet knjiga
  Autor: Predrag Vučković

  Više
 • ENGLESKO SRPSKI REČNIK POSLOVNOG SLENGA

  Igra reči

  Više
 • PRAVNA PRIRODA SPORAZUMA O NETIRANJU I PREDUSLOVI NJEGOVE IZVRŠIVOSTI

  Naš izbor
  Autor: mr Tatjana Jovanić
  Ključne reči: netiranje, prebijanje, finansijski derivati, finansijski terminski poslovi, stečaj

  Više
 • IZDANJA JUGOSLOVENSKOG PREGLEDA U SARADNJI SA UDRUŽENJEM BANAKA SRBIJE

  Izlog

  Više
 • EVIDENCIJSKI BROJ STRANCA (jedinstven indikator za strance sa odobrenim boravkom u Republici Srbiji)

  Pitanja i odgovori
  Autor: Slavica Kovačević

  Više
 • ULOGA KAMATNE POLITIKE BANAKA U ZEMLJAMA U RAZVOJU I PRIVREDAMA U TRANZICIJI

  Prilozi saradnika
  Autor: dr Jelena Božović
  Ključne reči: inflacija, kamata, eskontna stopa, aktivna kamata, kamata na depozite, kamatna stopa na tržištu novca

  Više
 • SITIGRUPA - GUBITAK PET MILIJARDI DOLARA

  Prevod
  Autor: Zagorka Pavlović

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 5 - TRŽIŠNI RIZICI

  Ekoleks
  Autor: mr Vesna Matić

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Izlog

  Više
Vrh strane
Vrh strane