Časopis Bankarstvo broj 3/4-2006.

U ovom broju

Uvodnik

Intervju

Aleksandar Piker je rado viđen učesnik i gost na skupovima koje organizuje Udruženje banaka Srbije. Svojim konstruktivnim i stručnim izlaganjima na sastancima i okruglim stolovima generalni direktor HVB banke daje značajan doprinos razvoju i primeni savremenih evropskih kretanja i standarda u domaćoj bankarskoj praksi.

Kao član Saveta stranih investitora svojim jasnim i profesionalnim izjavama doprineo je da bude često citiran i dobrodošao sagovornik u intervjuima.

Radovi

 • NOVI ZAKON O BANKAMA

  Aktuelno
  Autor: Emica Zdravković

  Više
 • COMPLIANCE FUNKCIJA U NAŠOJ BANCI

  Aktuelno
  Autor: Stavros Ioannou

  Više
 • ZACARILA SKUPOĆA

  Iz prošlosti

  Više
 • MEĐUNARODNA FINANSIJSKA ARHITEKTURA

  Svet finansija
  Autor: Dragoslav Vuković

  Više
 • MOGUĆE TAKTIKE U PROCESU PREUZIMANJA KOMPANIJA

  Naš izbor
  Autor: dr Marija Čolak Mihalik

  Više
 • MOŽE LI SE STRANA MENICA NAPLATITI U DOMAĆEM PLATNOM PROMETU?

  Pitanja i odgovori
  Autor: Emica Zdravković

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Izlog

  Više
 • BANKARSKO TRŽIŠTE CRNE GORE – TRNOVIT PUT RAZVOJA

  Prilozi saradnika
  Autor: mr Aleksandar Radulović

  Više
 • BERZANSKI POSLOVI NA PROSTORIMA BIVŠE SFRJ

  Prilozi saradnika
  Autor: mr Saša Muminović

  Više
 • STRUKTURNO FINANSIRANJE I REGULATORNI OKVIR

  Ekoleks
  Autor: mr Vesna Matić

  Više
Vrh strane
Vrh strane