DINARSKO-KRUNSKE NOVČANICE

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
JEL: E42, N14
Ključne reči: dinarsko - krunske novčanice, ½ dinara, 2 krune, 1 dinar, 4 krune, 5 dinara, 20 kruna, 10 dinara, 40 kruna, 20 dinara, 80 kruna, 100 dinara, 400 kruna, 1000 dinara, 4000 kruna, Narodna banka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, opticaj, žigosanje, markiranje
doi: 10.5937/bankarstvo1703130P
SCINDEX

Rezime: Dinarsko- krunske novčanice su: ½ dinara (ili 2 krune), 1 dinar (ili 4 krune), 5 dinara (20 kruna), 10 dinara (40 kruna), 20 dinara (80 kruna), 100 dinara (400 kruna) i 1000 dinara (4000 kruna). Za apoene od 0,5 i 1 dinar, se pretpostavlja da su izdate 1919. godine a ostalih pet apoena, po jednom izvoru, pušteni su u opticaj 21.2.1920. godine. Prema propisima, zamena nostrifikovanih krunskih novčanica za nove krunsko- dinarske novčanice počela je u Srbiji i Crnoj Gori 3. februara a u ostalim delovima zemlje 16. februara 1920. godine.

Vrh strane
Vrh strane