Časopis Bankarstvo broj 3-2015.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • MONETARNA POLITIKA U ZEMLJAMA BRICS: STRATEŠKA OSNOVA I EFEKTIVNOST

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Damir Zaklan
  JEL: E42, E52, E58
  doi: 10.5937/bankarstvo1503012Z

  Više
 • RAZVOJ BANKARSTVA U HERCEGOVINI ZA VREME AUSTROUGARSKE OKUPACIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: Milan Vujović
  JEL: N23, E58
  Ključne reči: banke, novčani zavodi, novac, kapital, kredit, privreda, trgovina, zanatstvo, Bosna i Hercegovina, Austrougarska
  doi: 10.5937/bankarstvo1503036V

  Više
 • FENOMEN ŠVAJCARSKOG BANKARSTVA

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Ivan Milenković, Prof. dr Dragana Milenković
  JEL: G14, G18, G21
  Ključne reči: švajcarsko bankarstvo, bankarska tajnost, lično bankarstvo, poreska evazija
  doi: 10.5937/bankarstvo1503058M

  Više
 • MODELIRANJE LOŠIH KREDITA U BANKARSKOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Dragan Jović
  JEL: G21, E59
  doi: 10.5937/bankarstvo1503078J

  Više
 • NOBELOVA NAGRADA ZA 2013. GODINU - ROBERT J. ŠILER

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B31, G14, P34
  Ključne reči: Nobelova nagrada, 2013. godina, ekonomija, Judžin Fama, Lars Peter Hansen, Robert Šiler, monetarista, Univerzitet Čikago, neokenzijanac, Jejl univerzitet, Švedska kraljevska akademija, akcija, berza, investicioni fondovi, korporacija, dividende, obveznice, kapital
  doi: 10.5937/bankarstvo1503102P

  Više
 • JPP KAO MODERAN KONCEPT OBEZBEĐIVANJA JAVNIH DOBARA I USLUGA I NJIHOVA PRIMENA U SRBIJI

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Svetlana Drljača Kanazir
  JEL: G38, H54, H57
  Ključne reči: JPP, javno dobro, privatni kapital, projektno finansiranje, transfer rizika
  doi: 10.5937/bankarstvo1503112D

  Više
 • SREBRNI KOVANI NOVAC IZ 1904. GODINE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: E42, N23, N24
  Ključne reči: Petar I Karađorđević, Kraljevina Srbija, 50 para u srebru, 1 dinar u srebru, 2 dinara u srebru, 5 dinara u srebru, 3 pare od nikla, 2 pare od bronze, Ministarstvo finansija, Privilegovana narodna banka Kraljevine Srbije, Glavna carska kovnica u Beču, Mađarska kraljevska kovnica u Kremnici
  doi: 10.5937/bankarstvo1503140P

  Više
 • KOMINIKE SA SASTANKA MINISTARA FINANSIJA I GUVERNERA CENTRALNIH BANAKA G20 - 16-17. APRIL 2015. GODINE, VAŠINGTON

  Prevod
  Autor: G20

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 47: UBLAŽAVANJE IZLOŽENOSTI - PRISTUPI I PRIZNATI INSTRUMENTI (8)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  JEL: G18, G32
  Ključne reči: ublažavanje izloženosti, kreditni rizik, podobni instrumenti
  doi: 10.5937/bankarstvo1503158M

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane