TRGOVAČKA UDRUŽENJA I POSLOVI U SREDNJOVEKOVNOM DUBROVNIKU

Originalni naučni rad
Autor: mr Mirjana Blagojević
JEL: D02, D71, F1, N94
Ključne reči: entega, koleganca, roganca, Dubrovnik, Statut
doi: 10.5937/bankarstvo1403158B
SCINDEX

Rezime: Trgovačka udruženja normirana Dubrovačkim statutom, zvala su se entega, koleganca i roganca. Prva je bila udruženje rada, kapitala i sredstva za obavljanje posla, druga je stajala na razmeđi između trgovačkog posla i preduzeća, dok je treća bila, u stvari, oblik posredništva. Pojedine njihove oblike poznaju i pravni sistemi drugih jadranskih komuna, ali su najrazvijenije norme o njima zabeležene u Dubrovniku. Tu su izvorni oblici udruživanja, preuzeti iz vizantijske prakse i prava, naišli na plodno tle za dalje širenje. Najsloženiji oblik ovih udruženja, entega, nije bila sklapana posle XVI veka, dok je koleganca postepeno prešla u komaditno društvo, odnosno kreditni posao.

Vrh strane
Vrh strane