POVRATAK DINARA - METALNI NOVAC KNEZA I KRALJA MILANA OBRENOVIĆA (1854-1901)

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
JEL: E42, N23
Ključne reči: dinar, para, Milan Obrenović, knez, kralj, Srbija, kovanica, bakar, srebro
doi: 10.5937/bankarstvo1403152P
SCINDEX

Rezime: U Srbiji, oslobođenoj od Turaka, bakarni novac Mihaila M. Obrenovića "je prvi srpski novac posle srednjovekovnih kovanica" ali je "u opticaju bio posle njegove nesrećne pogibije", na početku vladavine kneza Milana. Kovanice kneza Milana specifične su po tome što su prve kovanice sa natpisom dinar, po nazivu novca iz srednjeg veka u srpskim zemljama. Srebrni novac od 1 i 2 dinara i 50 para kovan je 1875. godine po punoletstvu kneza Milana a srebrni novac od 50 para, 1, 2 i 5 dinara, bakarni novac od 5 i 10 para i zlatni od 20 dinara, kao kruna konačne samostalnosti od Turaka kneževine Srbije kovan je 1879. godine.

Vrh strane
Vrh strane