NOBELOVA NAGRADA ZA 2010. GODINU - DEJL MORTENSEN

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
JEL: A13, B31, C78, E24, J64
Ključne reči: Nobelova nagrada, Piter Dajmond, Kristofer Pisarides, analiza, tržište, ponuda, tražnja, zapošljavanje, model DMP, tržište rada, nezaposlenost, plata, radna mesta
doi: 10.5937/bankarstvo1403128P
SCINDEX

Rezime: U 2010. godini Nobelovu nagradu za oblast ekonomskih nauka dobio je Dejl Mortensen, rođen 1939. godine u Oregonu, SAD. Diplomirao je ekonomiju i matematiku, a doktorsku disertaciju odbranio na Nortvestern univerzitetu. Istraživačkim i profesorskim radom bavio se punih 47 godina, napisao brojne radove, autorske ili u saradnji sa drugim naučnicima. Osim njega, u toj godini Nobelovu nagradu su dobili i Piter Dajmond i Kristofer Pisarides, za doprinos analizi tržišta i poteškoćama usklađivanja ponude i tražnje, naročito pri zapošljavanju. Kreatori su modela DMP, nazvanom po prvim slovima njihovih prezimena. Danas je ovaj model analitičko sredstvo koje se najviše koristi za analizu nezaposlenosti, formiranja zarada i upražnjenih radnih mesta. Ovaj model se može koristiti i za procenu uticaja različitih faktora tržišta rada na nezaposlenost, plate i slobodna radna mesta.

Vrh strane
Vrh strane