KAMATE I SKRIVENE ZAMKE METODA OBRAČUNA KAMATE

Originalni naučni rad
Autor: dr Danica Prošić
JEL: E43, G21
Ključne reči: diskontovana vrednost, inflacija, interna stopa prinosa, kamata, kamatni račun, kapitalizacija, vremenska vrednost novca
doi: 10.5937/bankarstvo1403038P
SCINDEX

Rezime: Kamate kao finansijski institut već dugo predstavljaju bitan element u standardnom toku finansijskih transakcija. Ali, koliko god su zbog njihove uloge i važnosti normativno uređene i pod kontrolom odgovarajućih institucija, uvek izazivaju nova pitanja i dileme. Kamate, koje u osnovi predstavljaju novac plaćen ili zarađen radi upotrebe novca u određenom vremenskom periodu, po prirodi stvari, pretpostavljaju određena matematička pravila za njihov obračun. Pitanje pristupa obračunu po različitim metodima u startu menja obračunske odnose i bitno može povećati kamatnu obavezu. U praksi se neretko dešava da poslovni partneri odbijaju da priznaju naše kamate ili nam pod određenim izgovorom nastoje naplatiti više nego što se čini prikladnim. Ovaj rad doprinosi rasvetljavanju tih osetljivih pitanja koja se javljaju u vezi sa kamatama, ukazujući istovremeno i na skrivene zamke koje u sebi kriju određeni metodi obračuna kamata.

Vrh strane
Vrh strane