FINANSIJSKA PISMENOST U SRBIJI - BELEŽENJE I IZVRŠENJE TRANSAKCIJA U SRBIJI OD POČETKA XVIII DO POLOVINE XX VEKA - I DEO

Originalni naučni rad
Autor: dr Milko Štimac
JEL: D14, G11, I25, M41, N73
Ključne reči: finansijska pismenost, kliring i saldiranje, berza
doi: 10.5937/bankarstvo1403012S
SCINDEX

Rezime: Finansijska pismenost ključna je za razvoj društva. Primer razvoja beleženja i saldiranja transakcija u Srbiji, u periodu do polovine XX veka, na to nedvosmisleno upućuje. Sama finansijska pismenost razvija se na osnovu interesa za poboljšanje načina i uslova poslovanja. Otuda je njen prirodni razvoj vezan za trgovce, koji je prvi prihvataju i razvijaju, da bi se zatim širila na ostale privredne delatnosti i, na kraju, na najveći mogući broj pripadnika jednog društva.

Vrh strane
Vrh strane