130 GODINA NARODNE BANKE SRBIJE 1884-2014

Pregledni naučni članak
Autor: dr Milan Šojić, mr Branko Hinić
JEL: E58, G2, N23, N24
Ključne reči: Narodna banka, Srbija, Jugoslavija, jubilej, 130. godišnjica, Zakon o Privilegovanoj Narodnoj banci Kraljevine Srbije, 28 guvernera, monetarna politika, devizna politika, niska inflacija, finansijska stabilnost
doi: 10.5937/bankarstvo1403138S
SCINDEX

Rezime: Narodna banka Srbije, kao jedna od najznačajnijih državnih institucija u Republici Srbiji, ove godine slavi veliki jubilej, 130 godina od početka rada. Osnovana je kao 16 centralna banka u svetu domaćim akcijskim kapitalom. Otpočela je sa radom 2. jula 1884. godine, na osnovu Zakona o Privilegovanoj Narodnoj banci Kraljevine Srbije, koji je donet 6. januara 1883. godine, a objavljen je 19. januara iste godine u "Novinama Srpskim". Pre toga, novčani sistem je u Srbiji uređen Zakonom o kovanju srebrnog novca, koji je donet 1873. godine i kojim je dinar bio jedino zakonsko sredstvo plaćanja.

Vrh strane
Vrh strane