Časopis Bankarstvo broj 3-2014.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • FINANSIJSKA PISMENOST U SRBIJI - BELEŽENJE I IZVRŠENJE TRANSAKCIJA U SRBIJI OD POČETKA XVIII DO POLOVINE XX VEKA - I DEO

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Milko Štimac
  JEL: D14, G11, I25, M41, N73
  Ključne reči: finansijska pismenost, kliring i saldiranje, berza
  doi: 10.5937/bankarstvo1403012S

  Više
 • KAMATE I SKRIVENE ZAMKE METODA OBRAČUNA KAMATE

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Danica Prošić
  JEL: E43, G21
  Ključne reči: diskontovana vrednost, inflacija, interna stopa prinosa, kamata, kamatni račun, kapitalizacija, vremenska vrednost novca
  doi: 10.5937/bankarstvo1403038P

  Više
 • REGULISANJE INVESTICIONIH FONDOVA: SRBIJA VS EU

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Dijana Montiljo-Mihajlović
  JEL: K22, G18, G22, G28
  Ključne reči: UCITS, AIFM, ESMA, ESRB, investicioni fond, otvoreni fond, zatvoreni fond, privatni fond, investicione jedinice, kapitalni zahtevi, neto vrednost imovine otvorenog fonda, revizija finansijskih izveštaja fonda, zaduživanje fondova, spajanje i pripajanje fondova
  doi: 10.5937/bankarstvo1403082M

  Više
 • FINANSIRANJE LANCA SNABDEVANJA

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Petar Kasavica
  JEL: D22, G21, L23, O31
  Ključne reči: finansiranje lanca snabdevanja, strukturirano finansiranje trgovine, faktoring, obrnuti faktoring
  doi: 10.5937/bankarstvo1403096K

  Više
 • NOBELOVA NAGRADA ZA 2010. GODINU - DEJL MORTENSEN

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: A13, B31, C78, E24, J64
  Ključne reči: Nobelova nagrada, Piter Dajmond, Kristofer Pisarides, analiza, tržište, ponuda, tražnja, zapošljavanje, model DMP, tržište rada, nezaposlenost, plata, radna mesta
  doi: 10.5937/bankarstvo1403128P

  Više
 • 130 GODINA NARODNE BANKE SRBIJE 1884-2014

  Pregledni naučni članak
  Autor: dr Milan Šojić, mr Branko Hinić
  JEL: E58, G2, N23, N24
  Ključne reči: Narodna banka, Srbija, Jugoslavija, jubilej, 130. godišnjica, Zakon o Privilegovanoj Narodnoj banci Kraljevine Srbije, 28 guvernera, monetarna politika, devizna politika, niska inflacija, finansijska stabilnost
  doi: 10.5937/bankarstvo1403138S

  Više
 • POVRATAK DINARA - METALNI NOVAC KNEZA I KRALJA MILANA OBRENOVIĆA (1854-1901)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: E42, N23
  Ključne reči: dinar, para, Milan Obrenović, knez, kralj, Srbija, kovanica, bakar, srebro
  doi: 10.5937/bankarstvo1403152P

  Više
 • TRGOVAČKA UDRUŽENJA I POSLOVI U SREDNJOVEKOVNOM DUBROVNIKU

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Mirjana Blagojević
  JEL: D02, D71, F1, N94
  Ključne reči: entega, koleganca, roganca, Dubrovnik, Statut
  doi: 10.5937/bankarstvo1403158B

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 41: UBLAŽAVANJE IZLOŽENOSTI - PRISTUPI I PRIZNATI INSTRUMENTI (2)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  JEL: G15, G21, G32
  Ključne reči: ublažavanje izloženosti, jednostavni pristup, složeni pristup, kreditni rizik, podobni instrumenti, Standardizovani pristup, finansijski kolaterali, herkat
  doi: 10.5937/bankarstvo1403180M

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane