Časopis Bankarstvo broj 3-2013.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • UTICAJ TRGOVINSKIH I BANKARSKIH KREDITA NA SVETSKI IZVOZ

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Radovan Kovačević
  JEL: F18, F32, F44, G01, G22
  Ključne reči: trgovinski kredit, bankarski kredit, izvoz, osiguranje kredita, finansijska kriza, Bernska unija, otvoreni račun, dokumentarni akreditiv

  Više
 • MEĐUNARODNE VALUTE OD TETRADRAHME DO EVRA DRUGI DEO: VIZANTIJSKI SOLIDUS I FUNTA STERLINGA

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Biljana Stojanović
  JEL: B11, F31, P52
  Ključne reči: svetski novac, međunarodna valuta, kovani novac, solidus, perper, funta sterlinga, monetarna stabilnost, internacionalizacija valute, fiskalna ravnoteža, izvoz, privredni rast

  Više
 • PREGLED JEDNOFAKTORSKIH MODELA KAMATNIH STOPA SA FOKUSOM NA MODEL HAL I VAJT

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Nataša Kožul
  JEL: C52, E43, G12
  Ključne reči: utvrđivanje cene derivata kamatne stope, jednofaktorsko modeliranje, Hal i Vajt

  Više
 • TESTIRANJE PRIMENE KRALICEKOVOG DF POKAZATELJA NA BEOGRADSKOJ BERZI

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Almir Alihodžić
  JEL: G17, G31, G33
  Ključne reči: poslovna izvrsnost, bonitet preduzeća, finansijska snaga, DF pokazatelj

  Više
 • EKONOMIJA JE UMETNOST ŽIVLJENJA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: A12, B31, D03
  Ključne reči: ekonomija, Nobelova nagrada, Gari S. Beker, ekonomska analiza, ljudski kapital, investicije, diskriminacija, kriminal, zakon, interesne grupe, domaćinstvo, bračna zajednica, deca

  Više
 • ISLAMSKO NASUPROT KONVENCIONALNOM BANKARSTVU: UPOREDNA ANALIZA ARANŽMANA FINANSIRANJA

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Srđan Marinković
  JEL: G21, G24, K2
  Ključne reči: Islamsko bankarstvo, teorija ugovora, kreditni ugovor, troškovi agenture, finansijska struktura

  Više
 • FLAVIJE GALERIJE VALERIJE LICINIJAN LICINIJE (308-324)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B11, E42, N23
  Ključne reči: Licinije, Dakija, Gornja Mezija, Galerije, Maksimin Daja, Konstantin Veliki, kovanice

  Više
 • DOMAĆE TRŽIŠTE KAPITALA I MIFID

  Pregledni naučni članak
  Autor: mr Dijana Montiljo-Mihajlović
  JEL: E44, G18, G20, G24, N24

  Više
 • FINANSIJSKA EDUKACIJA DECE I OMLADINE

  Stručni članak
  Autor: dr Slađana Sredojević
  JEL: A20, H52, I20, J13
  Ključne reči: samit, finansijska edukacija, Istanbul, deca, omladina, Svetska banka, Evropska unija, udruženja banaka, banke, kodeks, škola, roditelji

  Više
 • KOMINIKE SA SASTANKA MINISTARA FINANSIJA I GUVERNERA CENTRALNIH BANAKA U MOSKVI, 15-16. FEBRUARA 2013. GODINE

  Prevod
  Autor: G20

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 35 - BAZEL III - MEĐUNARODNI OKVIR ZA MERENJE IZLOŽENOSTI RIZIKU LIKVIDNOSTI (8)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  JEL: G21, G28, G32
  Ključne reči: likvidnost, primena standarda o likvidnosti, monitoring, izveštavanje

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane