Časopis Bankarstvo broj 3-2012.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • ODNOS IZMEĐU ROČNE STRUKTURE NOMINALNIH KAMATNIH STOPA, REALNIH STOPA I INFLACIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Nataša Kožul
  Ključne reči: kamatne stope, inflacija, premija za inflatorni rizik, nominalne stope, realne stope, ekonomski rast

  Više
 • ANALIZA CRVENIH INDIKATORA

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Draženko Lukač

  Više
 • STANDARDI ZA OBEZBEĐIVANJE LIKVIDNOSTI PREMA BAZELU III

  Pregledni naučni članak
  Autor: mr Borko Kljajić
  Ključne reči: Bazel III, likvidnost, kriza, racio pokrivenosti likvidnosti, racio neto stabilnog finansiranja

  Više
 • MEĐU NAJBOLJIMA U SVETU EKONOMSKE NAUKE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: Robert Lukas, hipoteza, makroekonomija, analiza, ekonomska politika, Nobelova nagrada, racionalna očekivanja, standardni okviri, klasična ekonomija, egzaktnost, ciklusi, endogeni rast, ekonometrija

  Više
 • BUNTOVNIK S RAZLOGOM - DR VOJISLAV VELJKOVIĆ (1865-1931)

  Pregledni naučni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  Ključne reči: monetarni sistem, valuta, monetarna sukcesija

  Više
 • AURELIJAN (270-275)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: Lucije Domicije Aurelijan, Sirmijum, car Klaudije, Goti, Galija, Španija, Britanija, Persija, kult Sola, antonijanus, srebro, novac, delfin, Serdika, Dakija, Severina

  Više
 • PREGLED NAJNOVIJIH TRENDOVA U LEGISLATIVI EU U OBLASTI FINANSIJSKIH USLUGA

  Prikaz
  Autor: dr Slađana Sredojević

  Više
 • KOMINIKE SA SASTANKA MINISTARA FINANSIJA I GUVERNERA CENTRALNIH BANAKA G20, VAŠINGTON, 19-20. APRIL 2012. GODINE

  Prevod

  Više
 • KAKO SE RAČUNOVODSTVENO VREDNUJU HOV KOJE SU RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU

  Stručni članak
  Autor: Marija Mitić

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 29: BAZEL III - MEĐUNARODNI OKVIR ZA MERENJE IZLOŽENOSTI RIZIKU LIKVIDNOSTI (2)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  Ključne reči: likvidnost, standard, rizik, merenje rizika, banka

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
 • IZDANJA JUGOSLOVENSKOG PREGLEDA U SARADNJI SA UBS

  Više
 • UPUTSTVO ZA AUTORE

  Više
Vrh strane
Vrh strane