Časopis Bankarstvo broj 2-2016.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • DIGITALNA TRANSFORMACIJA BANKARSKOG POSLOVANJA - OPASNOST ILI PRILIKA?

  Originalni naučni rad
  Autor: Nataša Krstić, Dejan Tešić
  JEL: G21, O32
  Ključne reči: bankarski sektor, banke, digitalna transformacija, elektronsko poslovanje, fin-teh
  doi: 10.5937/bankarstvo1602012K

  Više
 • DRUŠTVENA ODGOVORNOST U BANKARSKOM SEKTORU I ISKUSTVA RS

  Originalni naučni rad
  Autor: Vesna Stojanović Aleksić, Jelena Erić Nielsen, Aleksandra Bošković
  JEL: G34, M14
  Ključne reči: banke, društvena odgovornost, zaposleni, klijenti, zajednica, životna sredina, izveštavanje
  doi: 10.5937/bankarstvo1602034S

  Više
 • INSTITUCIONALNI DOPRINOS FINANSIJSKOJ INKLUZIJI KROZ AKTIVNOSTI FINANSIJSKE EDUKACIJE - PRIMER BANKARSKOG SEKTORA SRBIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: Slađana Sredojević
  JEL: A20, D14, I20, J13
  doi: 10.5937/bankarstvo1602056S

  Više
 • NOVA RAZVOJNA BANKA BRICS

  Originalni naučni rad
  Autor: Radomir Stojković
  JEL: F33, G24
  Ključne reči: BRICS, Nova razvojna banka, multilateralna saradnja
  doi: 10.5937/bankarstvo1602076S

  Više
 • ISLAMSKE BANKE VS INVESTICIONI FONDOVI: STATUS ULAGAČA U TEORIJI I PRAKSI

  Originalni naučni rad
  Autor: Ahmedin Lekpek
  JEL: G21, G23
  Ključne reči: islam, bankarstvo, akcionari, deponenti, agencijski problem
  doi: 10.5937/bankarstvo1602092L

  Više
 • MAKROEKONOMSKE PERSPEKTIVE U BANKARSTVU

  Originalni naučni rad
  Autor: Dragana Gnjatović
  JEL: E44, G01
  Ključne reči: makroekonomska politika, finansijska tržišta, banke, bankarske krize
  doi: 10.5937/bankarstvo1602104G

  Više
 • NOBELOVA NAGRADA ZA 2015. GODINU - ANGUS DITON - EKONOMIJOM DO PLEMENITIH CILJEVA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: E24, L31
  Ključne reči: Nobelova nagrada, ekonomija, Angus Diton, zdravlje, blagostanje, ekonomski razvoj, siromaštvo, mikroekonomija, makroekonomija, anketa, domaćinstva, zemlje u razvoju, migranti
  doi: 10.5937/bankarstvo1602114P

  Više
 • NOVČANICA OD 50 DINARA IZ 1914. - OD RUŽNOG PAČETA DO LABUDA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: N24, N44
  Ključne reči: Narodna banka, Niš, guverner Đorđe Vajfert, ministar finansija Lazar Paču, novčanica, 50 dinara u srebru, Francuska banka u Parizu, opticaj, ratna novčanica, pegavac, Beta Vukanović
  doi: 10.5937/bankarstvo1602126P

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 50: BAIL IN / BAIL OUT (RIZIK SOLVENTNOSTI)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  JEL: F36, G21
  Ključne reči: “bail in“, „bail out“, oporavak i sanacija kreditnih institucija
  doi: 10.5937/bankarstvo1602134M

  Više
 • OKSFORDSKI PRIRUČNIK O BANKARSTVU

  Prikaz knjige
  Autor: Svetlana Pantelić

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane