NOBELOVA NAGRADA ZA 2010. GODINU - KRISTOFER PISARIDES

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
JEL: A13, B31, E24, J64
Ključne reči: DMP model, (ne)zaposlenost, zarada, tržište rada, istraživanje, teorija, Piter Dajmond, Dejl Mortensen, Kristofer Pisarides
doi: 10.5937/bankarstvo1402098P
SCINDEX

Rezime: Piter Dajmond, Dejl Mortensen i Kristofer Pisarides su Nobelovu nagradu 2010. godine dobili za doprinos analizi tržišta sa poteškoćama u usklađivanju ponude i tražnje, naročito pri zapošljavanju. Kreatori su modela DMP, nazvanom po prvim slovima njihovih prezimena. Danas je to analitički instrument koje se najviše koristi za analizu nezaposlenosti, formiranja zarada i upražnjenih radnih mesta.

Vrh strane
Vrh strane