VELIKAN EKONOMSKE MISLI 20. VEKA

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
JEL: B31, B52, D70, O43
Ključne reči: Daglas Nort, Nobelova nagrada, ekonomija, Kalifornija, univerzitet, Berkli, Vašingtonski univerzitet, Sent Luis, neoklasicizam, društvo, informacija, kreativnost, konkurencija

SCINDEX

Rezime: Daglas Nort i Robert Fogel dobili su Nobelovu nagradu iz ekonomije 1993. godine za obnavljanje istraživanja ekonomske istorije uz primenu ekonomske teorije i kvantitativnih metoda u cilju objašnjenja ekonomske i institucionalne promene. Daglas Nort se rodio 1920. godine u Kembridžu, Masačusets, SAD. Završio je Kalifornija univerzitet u Berkliju. Studirao je političke nauke, filozofiju i ekonomiju, a doktorirao na Vašingtonskom univerzitetu. Šezdesetih godina prošlog veka pokrenuo je dodiplomske studije ekonomske istorije na Univerzitetu Vašington u Sijetlu, gde će kao profesor ostati sve do 1983. godine, kada prelazi na Vašingtonski univerzitet u Sent Luisu. Prelazak na drugi fakultet pokazao se kao dobar poslovni potez jer ga je tu sačekala grupa mladih politikologa i ekonomista koji su pokušavali da razviju nove modele političke ekonomije. Uz njihovu pomoć stvorio je Centar za političku ekonomiju, koji i danas funkcioniše kao kreativni istraživački centar. Nort je jedan od najznačajnijih ekonomista 20. veka, čiji uticaj i doprinos ekonomskoj misli nije ništa manji ni u ovom 21. veku.

Vrh strane
Vrh strane