SEMANTIČKE TRANSFORMACIJE KAO IZVOR SLIKOVITOG JEZIKA

Pregledni naučni članak
Autor: Mr Aleksandar Vuletić
JEL: A12, G21, M21
Ključne reči: engleski jezik, srpski jezik, bankarstvo, semantičke transformacije, slikovitost jezika struke, lingvistička analiza

SCINDEX

Rezime: Cilj ovoga rada jeste da ukaže na ekspresivnost jezika struke i nauke - vrlo bitnu, ali često zanemarivanu i nedovoljno istraženu odliku, kako engleskog, tako i srpskog jezika bankarstva. Ekspresivnost, odnosno slikovitost jezika bankarstva, zasnovana je na semantičkim transformacijama koje su uglavnom indukovane metaforom, metonimijom i sinegdohom, a u okviru našeg istraživanja pod semantičkim transformacijama podrazumevamo i figurativnu upotrebu specijalizovane leksike. Ovu pojavu sagledali smo iz mikrolingvističkog (kontrastivnog) i makrolingvističkog (sociolingvističkog, kontaktnog i lingvostilističkog) ugla. Primere za semantičke transformacije svrstali smo u dve grupe. Prva grupa primera predstavlja oblike transformacije u okviru registralne kolokacije, najčešće imeničke složenice. U drugoj grupi nema registralnih reči i semantička transformacija je u potpunosti implicitna. Naša analiza pokazala je da i u engleskom i u srpskom jeziku bankarstva postoji niz vrlo kreativnih, domišljatih i samim tim, unikatnih izraza, koji, iako najčešće dolaze iz stilski markiranih leksičko-pragmatičkih grupa, predstavljaju pravo bogatstvo jezika struke i nauke.

Vrh strane
Vrh strane