RAZVOJNI PUTEVI BANKARSTVA U VELIKOJ BRITANIJI I IRSKOJ

Originalni naučni rad
Autor: Prof. dr Žarko Lazarević
JEL: G21, N23, N24
Ključne reči: istorija bankarstva, banke, istorijski razvoj, Velika Britanija, Engleska, Škotska, Irska

SCINDEX

Rezime: Moderni oblici bankarstva javili su se krajem 17. i početkom 18. veka. Od tada se razvoj bankarstva može podeliti u tri glavna perioda. Prvi je trajao do poslednjih decenija 19. veka i može se označiti kao period „ruralnih banaka“. Mnoštvo malih banaka, budući da velike još uvek nisu proširile mreže svojih filijala, zadovoljavalo je tražnju za kreditima na lokalnim monetarnim tržištima unutar pojedinih regiona i gradova. Drugi period počeo je krajem 19. veka i trajao do šezdesetih godina 20. veka. Bio je to period strukturalne i tržišne konsolidacije. Tokom ovog perioda velike banke su uspele da uspostave široke mreže lokalnih filijala, kao i da zauzmu aktivnu ulogu u inostranstvu. Na taj način ograničavale su prostor kod kuće, u kome su poslovale male banke, dominantne u prethodnom periodu. Stoga su manje banke bile primorane ili da se udružuju međusobno ili da se udružuju sa većim i snažnijim konkurentima. Treći period počeo je u drugoj polovini 20. veka, kada su banke morale da prođu proces restrukturiranja, pri čemu su neke od većih banaka postale globalne. Tokom tog perioda, banke su bile svedoci sve veće konkurentnosti na domaćem terenu, uzrokovane liberalizacijom i deregulacijom bankarskog poslovanja na međunarodnom nivou. Na britanskom tržištu su se takođe pojavile strane banke, naročito banke regulatori, takozvane „banke štedionice“ osnažene su zahvaljujući međusobnim vezama, dok su, u slučaju Engleske, tržište depozita preplavile brojne građevinske kompanije čija su osnovna delatnost bile hipoteke i koje su postepeno evoluirale skoro do nivoa pravih komercijalnih banaka. U isto vreme, došlo je do izrazitog produbljivanja i širenja bankarskog poslovanja sa rezidentima, kao i ekspanzije ostalih bankarskih aktivnosti u oblasti takozvanog investicionog bankarstva.

Vrh strane
Vrh strane