MAKSIMIJAN DAJA GAJ VALERIJE GALERIJE MAKSIMIN (305-313)

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
JEL: B11, E42, N23
Ključne reči: Maksimin Daja, Šarkamen, avgust, cezar, Galerije, Sever, Konstantin Hlor, Licinije, Ergansko polje, kovani novac, folis

SCINDEX

Rezime: Maksimin Daja je rođen oko 270. godine na području Šarkamena. Zahvaljujući ujaku avgustu Galeriju imenovan je 1. maja 305. godine, na opšte iznanađenje, za cezara zajedno sa Severom, kada su izabrani i avgusti Galerije i Konstantin Hlor. Na upravu dobija Egipat i Siriju, a kasnije i Malu Aziju. Na Erganskom polju 30. aprila 313. godine poražen je od Licinijeve vojske. Beži sa boljnog polja, a nakon nekoliko meseci umire u Tarsusu. Na kovanicama Daja je prikazan ili kao mladić bez brade, nežnog umilnog lica ili sa vojničkim izgledom, čvrstog pogleda, prelomljenog nosa, strogo potkresane brade. Nakon izbora za avgusta na novčićima se nalazi njegov robusni lik, a pojedini njegovi prikazi su i sa lovorovim vencem. Folisi iz Antiohije predstavljaju njegovu bistu sa kopljem i štitom u rukama.

Vrh strane
Vrh strane