HEDŽING PRIMENOM FJUČERSA NA ROBNIM TRŽIŠTIMA - ZA I PROTIV

Originalni naučni rad
Autor: Prof. dr Bojan Đorđević, mr Mira Đorđević
JEL: G32, L21
Ključne reči: hedžing, cenovni rizik, derivativi, fjučers, robna tržišta, investicije, menadžment strategija

SCINDEX

Rezime: U ovom radu istražujemo minimiziranje rizika upotrebom fjučersa. U prvom delu smo pokazali kako kratki i dugi hedž menjaju cenovni rizik baznim rizikom. Primeri hedževa su dati. Dalje, razmatrali smo unakrsni hedžing sa ročnom neusklađenošću. Takođe su razmotrene jednostavne hedžing strategije koje doprinose minimiziranju promene priliva kapitala. U zaključnom delu ovog rada bavimo se razlozima zbog kojih se kompanije opredeljuju za hedžing. Hedžing treba aktivirati nakon što su procenjeni jasni ekonomski razlozi za smanjenje rizika.

Vrh strane
Vrh strane