EKONOMIKA BOKELJSKE MORNARICE

Originalni naučni rad
Autor: mr Mirjana Blagojević
JEL: N93, L91, O52
Ključne reči: Kotor, Bokeljska mornarica, bratovština, statut, alegati, Bratovština Sv. Nikole mornara

SCINDEX

Rezime: Pomorstvo i trgovina neraskidivo povezana sa njim bili su osnovne delatnosti koje su sačinjavale privredu srednjovekovnog grada - komune Kotora. Svi oni koji su se bavili pomorstvom bili su članovi bratovštine Sv. Nikole mornara, danas poznatog pod imenom Bokeljske mornarice. Kao i svaki drugi ceh iz tog vremena, i ovo udruženje imalo je za osnovnu svrhu uzajamnu potporu svojih članova, kao i stvaranje uslova za razvoj delatnosti kojom se bave. Ubrzo po osnivanju, Bratovština ovo nadrasta, dobijajući i zaduženja vojno-odbrambenog karaktera. I više od toga, budući da u njenom članstvu nije bilo plemića, udruženje postaje i okosnica ukupnog ekonomskog i društvenog razvoja prvo samo pučana, a zatim i celokupnog razvoja Kotora. Unutrašnja organizacija bila je uređena Statutom i aktima koji su ga dopunjavali. Posebna pažnja u tim dokumentima bila je posvećena i načinu prihodovanja Bratovštine, kao i tome na šta se novac mogao trošiti. Rashodi su joj bili posvećeni, ipak, samo onome zbog čega je bila i osnovana - solidarnim i dobročinim aktivnostima, zatim religioznim, te onima koji su je snažili i učvršćivali uslove za razgranavanje delatnosti pomoraca - trgovaca. Na vrhuncu svoje moći, koji se poklapa sa vrhuncem ovakve medijevalne organizacije privrednih aktivnosti, Bokeljska mornarica bila je jedno od najbogatijih i najsnažnijih udruženja na Jadranu.

Vrh strane
Vrh strane