Časopis Bankarstvo broj 2-2012.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • RAZVOJNA BANKA KAO INSTRUMENT POLITIKE JAVNIH RASHODA

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović
  Ključne reči: razvojne banke, Jugoistočna Evropa, Srbija

  Više
 • BAZEL III - NENAMERAVANE POSLEDICE

  Originalni naučni rad
  Autor: Dragoslav Vuković
  Ključne reči: Bazel III, propisani kapital, depoziti, koeficijent pokrića likvidnosti (LCR), koeficijent neto stabilnog finansiranja (NSFR), nenameravane posledice

  Više
 • INTEGRACIONI PROCESI BERZI SA PODRUČJA BIVŠE SFRJ I REGIONALNA SARADNJA BEOGRADSKE BERZE

  Originalni naučni rad
  Autor: Dragan Stojković
  Ključne reči: integracija, regionalno tržište kapitala, Svetska federacija berzi, Evropska federacija berzi, Federacija Evro-Azijskih berzi

  Više
 • PRIMENJENI TEORETIČARI

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: Džejms Mirlis, Škotska, Vilijem Vikri, Kanada, SAD, ekonomska teorija podsticaja, asimetrična informisanost, primenjeni teoretičari, poreski mehanizam, dohodak, osiguravajuće kompanije, ugovorene opcije, aukcijska teorija, aukcijska prodaja, aukcija, otvorene engleske aukcije, otvorene holandske aukcije, zatvorene aukcije, urbana ekonomika, responsivno utvrđivanje cene

  Više
 • DRUŠTVENO ODGOVORNO PONAŠANJE KOMPANIJA I BANAKA

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Mirjana Dejanović
  Ključne reči: korporativna društvena odgovornost, društveno odgovorno ponašanje, filantropska odgovornost, etička odgovornost, legitimna odgovornost, ekonomska odgovornost, profit, strategija, sertifikacija društveno odgovornog ponašanja, održivi razvoj

  Više
 • TRAJAN DECIJE (249-251)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: imperator, Decije Trajan, Budalija, Sirmijum, guverner, prefekt, Goti, bitka kod Abrita, Dakija, Panonija, Viminacijum, Rimsko carstvo, Mediolanum, hrišćani

  Više
 • IZGRADNJA OTPORNOG FINANSIJSKOG SISTEMA

  Prevod
  Autor: Jaime Caruana

  Više
 • KOMINIKE SA SASTANKA MINISTARA FINANSIJA I GUVERNERA CENTRALNIH BANAKA G20, MEKSIKO SITI, 26. FEBRUAR 2012. GODINE

  Prevod

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 28: BAZEL III - MEĐUNARODNI OKVIR ZA MERENJEIZLOŽENOSTI RIZIKU LIKVIDNOSTI

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  Ključne reči: likvidnost, standard, rizik, merenje rizika, banka

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
 • IZDANJA JUGOSLOVENSKOG PREGLEDA U SARADNJI SA UBS

  Više
 • UPUTSTVO ZA AUTORE

  Više
Vrh strane
Vrh strane