NOVAC VUKA BRANKOVIĆA (1389-1397)

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
Ključne reči: Vuk Branković, knez Lazar, Kosovski boj, Bajazit I, rudnici, kovnice, topionice, zlato, srebro, gvožđe, cink, bakar, olovo, novac, monogram, heraldički znak, imitacije novca, supruga Mara, sinovi Grgur, Đurađ i Lazar

Rezime: Vuk Branković je bio najmlađi sin Dušanovog podanika Branka Mladenovića, namesnika Ohrida. Tesno je sarađivao sa tastom knezom Lazarom priznajući mu starešinstvo. Znatno je proširio svoju vlast koja je bila samo u Drenici, ratujući sa Balšićima, Dejanovićima, kraljem Markom i Nikolom Altomanovićem. Povlačenjem Bajazitove vojske posle Kosovskog boja, pogibija kneza Lazara i slabost njegovih naslednika naveli su Vuka, koji je takođe učestvovao u Kosovskoj bitci sa svojom vojskom, da samostalno nastupa. Od 1392. plaća danak Bajazitu I, ali ne sudeluje u njegovim vojnim operacijama. Po nepotvrđenim izvorima biva proteran ili zarobljen 1395. da bi dve godine kasnije umro, po nekim izvorima u zatvoru.

Vrh strane
Vrh strane