KONTROLA I ODGOVORNOST U POSLOVANJU BANAKA

Vreme prošlo, vreme sadašnje
Autor: Branko Žauhar

Pod staklenim zvonom dogovorne ekonomije nije bilo lako uočiti kako je sve veći raskorak (gep) između bankarskog sistema Socijalističke federativne republike Jugoslavije i bankarskih sistema tržišnih razvijenih ekonomija. Ovaj članak od pre četvrt veka imponuje stručnošću i profesionalnom smelošću autora da kaže kako stvari stoje. Vapaj autora za uvođenjem prave interne revizije u bankama više nego sva izneta argumentacija ukazuje da pravoj reviziji beznadežno nije moglo biti mesta u ondašnjem ekonomskom i političkom sistemu.

Vrh strane
Vrh strane