DOPRINOS UDRUŽENJA BANAKA - BEOGRAD AFIRMACIJI BANKARSKOG POLJOPRIVREDNOG KREDITA U KRALJEVINI SHS

Stručni prilozi
Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović
Ključne reči: bankarski poljoprivredni kredit, prezaduženost seljaka, Udruženje banaka - Beograd, Kraljevina SHS

Rezime: Kao posledica agrarne krize koja je potresla Kraljevinu SHS u drugoj polovini 1920-ih, u starim granicama Srbije javio se problem redovne otplate zemljoradničkih dugova. Polazeći od pretpostavke da su za dužničke nevolje seljaka krive banke koje su naplaćivale visoku kamatu, izvesni narodni poslanici uputili su Skupštini zakonske projekte kojima se duboko zasecalo u postojeće odnose dužnika i poverilaca. Ovim projektima, država je seljacima obećavala opštu meru produžavanja roka otplate dugova i sninižavanja kamatne stope. Istovremeno, zemljoradniku bi bilo dozvoljeno da uzima menične zajmove od kreditnih zadruga i javnih ustanova ali ne i od privatnih banaka. Ustajući protiv rušenja dužničko poverilačkih odnosa u zemlji, Udruženje banaka - Beograd predložilo je korenitu reformu sistema kreditiranja poljoprivrede koja bi zemljoradnicima na području delovanja srpskih zakona omogućila da konačno dođu do jefitnog bankarksog kredita. Reforma koju je iniciralo Udruženje banaka biće u celini sprovedena kada je 1929. godine osnovana Privilegovana agrarna banka.

Vrh strane
Vrh strane