DEKLARACIJA SA SASTANKA G20 U SEULU, 11-12. NOVEMBRA 2010. GODINE

Aktuelno

Deklaracija lidera sumira širok dnevni red Seulskog samita lidera G20 i daje prikaz pređenog puta na ostvarivanju zajedničkih pristupa rešavanju globalne finansijske krize i preduzetih zajedničkih koraka na jednom od najvažnijih pravaca aktivnosti: putu ka snažnom, održivom i izbalansiranom rastu posle krize.

Vrh strane
Vrh strane