Časopis Bankarstvo broj 11/12-2010.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • DOPRINOS UDRUŽENJA BANAKA - BEOGRAD AFIRMACIJI BANKARSKOG POLJOPRIVREDNOG KREDITA U KRALJEVINI SHS

  Stručni prilozi
  Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović
  Ključne reči: bankarski poljoprivredni kredit, prezaduženost seljaka, Udruženje banaka - Beograd, Kraljevina SHS

  Više
 • ULOGA SVOPOVA U BANKARSKOJ INDUSTRIJI

  Stručni prilozi
  Autor: dr Nataša Kožul

  Više
 • TESTIRANJE APLIKATIVNOSTI PARAMETARSKE I NEPARAMETARSKE METODE VREDNOSTI PRI RIZIKU NA TRŽIŠTU KAPITALA SRBIJE

  Stručni prilozi
  Autor: mr Nikola Radivojević, Dragana Milojković, Dragan Stojković
  Ključne reči: Vrednost pri riziku, tržište kapitala Srbije, volatilnost, normalna raspodela, parametarska metoda, neparametarska metoda, pretpostavka identične i nezavisne raspodele

  Više
 • MODERNA PORTFOLIO TEORIJA I DIVERSIFIKACIJA

  Stručni prilozi
  Autor: dr Almir Alihodžić
  Ključne reči: prinos, rizik, aktivna, pasivna strategija portfolia, diversifikacija

  Više
 • DEKLARACIJA SA SASTANKA G20 U SEULU, 11-12. NOVEMBRA 2010. GODINE

  Aktuelno

  Više
 • SVETSKA EKONOMSKA KRIZA

  Iz prošlosti
  Autor: Ljera Desimirović

  Više
 • NOVAC KRALJA (1331-1345) I CARA (1346-1355) STEFANA UROŠA IV DUŠANA

  Istorija iskovana novcem

  Više
 • FIN KIDLAND I EDVARD PRESKOT (2004.)

  Nobelove zvezde

  Više
 • KONTROLA I ODGOVORNOST U POSLOVANJU BANAKA

  Vreme prošlo, vreme sadašnje
  Autor: Branko Žauhar

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 20: BAZEL II - STUB 3 - TRŽIŠNA DISCIPLINA

  Ekoleks
  Autor: dr Vesna Matić

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Izlog

  Više
 • DOKUMENT SEULSKOG SAMITA, 11-12. NOVEMBRA 2010. GODINE

  Dodatak

  Više
Vrh strane
Vrh strane