Časopis Bankarstvo broj 1-2017.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • TARGETIRANJE INFLACIJE U SRBIJI - PROŠLOST NAS UČI, BUDUĆNOST OBAVEZUJE

  Originalni naučni rad
  Autor: Jorgovanka Tabaković
  JEL: E31, E52
  Ključne reči: targetiranje inflacije, ciljana inflacija, monetarna politika, devizni kurs
  doi: 10.5937/bankarstvo1701012T

  Više
 • FINANSIJSKO POSREDOVANJE I PRIVREDNI RAST: DA LI POSTOJI VELIKA ALTERNATIVA?

  Originalni naučni rad
  Autor: Boris Begović
  JEL: G20, G21, G28, O42
  Ključne reči: finansijsko posredovanje, finansijski sistem, privredni rast, regulacija, bankarski sistem
  doi: 10.5937/bankarstvo1701036B

  Više
 • TRŽIŠNA CENA RIZIKA

  Originalni naučni rad
  Autor: Nataša Kožul
  JEL: D81, G17
  Ključne reči: stohastičke varijable, Markovljev proces, Vinerov proces, Itoov proces, tržišna cena rizika
  doi: 10.5937/bankarstvo1701058K

  Više
 • PRIMENJIVOST BAZELSKIH STANDARDA U ISLAMSKOM BANKARSTVU

  Originalni naučni rad
  Autor: Ahmedin Lekpek
  JEL: G21, M41
  Ključne reči: islam, bankarstvo, Bazelski standardi, adekvatnost kapitala, računovodstveni standardi
  doi: 10.5937/bankarstvo1701068L

  Više
 • VLASNIČKA TRANSFORMACIJA BANKARSTKOG SEKTORA U ZEMLJAMA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE

  Originalni naučni rad
  Autor: Maja Dimić, Lidija Barjaktarović
  JEL: G21, P34
  Ključne reči: bankarski sektor, vlasnička transformacija, zemlje jugoistočne Evrope
  doi: 10.5937/bankarstvo1701084D

  Više
 • VREDNOST IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

  Originalni naučni rad
  Autor: Milan Brković
  JEL: G14, G28
  Ključne reči: sistem razmene kreditnih informacija, kreditni biro, kreditni izveštaj, kreditne informacije, razmena podataka
  doi: 10.5937/bankarstvo1701104B

  Više
 • NOBELOVA NAGRADA ZA 2016 - BENGT HOLMSTROM - UGOVORI POSTOJE DA BI REGULISALI ODNOSE MOĆI

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: K12, L26
  Ključne reči: Bengt Holmstrom, Oliver Hart, Nobelova nagrada, ekonomija, ugovor, klijent, teorija, kompanija, istraživanje, poslodavac
  doi: 10.5937/bankarstvo1701116P

  Više
 • PREGRŠT NEDOUMICA OKO NIKLENOG NOVCA IZ 1917. GODINE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: E58, N14
  Ključne reči: nikleni novac, para, Kraljevina Srbija, 1917. godina, Pariska kovnica, Providens, Francuska, SAD, Krf
  doi: 10.5937/bankarstvo1701124P

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 53: ANA KREDIT

  Stručni članak
  Autor: Vesna Matić
  JEL: F36, G21
  Ključne reči: ECB, baza podataka, podaci o kreditima, kreditni registar
  doi: 10.5937/bankarstvo1701130M

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane