NOBELOVA NAGRADA ZA 2014. GODINU - ŽAN TIROL - ISTRAŽIVANJEM U EKONOMIJI UČINITI DA SVET BUDE BOLJE MESTO ZA ŽIVOT

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
JEL: L12, L13, H41
Ključne reči: Žan Tirol, Francuska, Nobelova nagrada, ekonomija, 2014. godina, profesor, istraživanje, monopol, korporativne finansije, javne nabavke
doi: 10.5937/bankarstvo1601112P
SCINDEX

Rezime: Žan Tirol, rođen u Francuskoj 1953. godine, dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomiju u 2014. godini, Profesor na univerzitetu u Tuluzu sa dva doktorata koje je stekao na Pariskom univerzitetu i na Institutu Tehnologije u Masačusetsu - MIT na temu Matematika u privrednom odlučivanju. Osim toga, ima počasni doktorat sa Slobodnog univerziteta u Briselu i univerziteta u Montrealu i Manhajmu. U saopštenju švedske Kraljevske akademije Nobelovu nagradu je dobio za značajna teorijska istraživanja u brojnim privrednim oblastima, ali, iznad svega, pojasnio je kako da se industrija shvati i prilagodi moćnim firmama na tržištu. U svom plodnom istraživačkom radu uspeo je da odredi način izračunavanja optimalnih cena za regulisanje prirodnih monopola. Autor je preko 100 članaka iz ekonomije i finansija i šest knjiga uključujući, između ostalih, Teoriju organizacije industrije, Teoriju igara i Takmičenje u telekomunikacijama. Njegova istraživanja odnose se na: industrijsku privredu, korporativne finansije, međunarodnu ekonomiju i odnos između privrede i psihologije.

Vrh strane
Vrh strane