KOVANICE IZ 1912. GODINE

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
JEL: N23, E42, N43
Ključne reči: ministar finansija, dr Lazar Paču, srebrni novac, Narodna skupština, Ministarski Savet, Đorđe Vajfert, guverner, Privilegovana narodna banka Kraljevine Srbije, Kraljevska mađarska kovnica, kralj Petar I Karađorđević, nikleni novac, 50 para, 1 dinar, 2 dinara, 5 para, 10 para, 20 para, Carsko-kraljevska glavna kovnica u Beču
doi: 10.5937/bankarstvo1601124P
SCINDEX

Rezime: Ukazom kralja Petra I Karađorđevića od 20. marta 1913. godine ministar finansija Lazar Paču podnosi Narodnoj Skupštini Predlog zakona o kovanju srebrnog i niklenog novca: srebrnika od 50 para, 1 i 2 dinara i niklenog novca od 5, 10 i 20 para. Zakon je stupio na snagu 2. aprila 1913. godine. Ministar finansija, pored već naručenih 5 miliona srebrnih dinara od 50 para, 1 i 2 dinara, naručuje još 800.000 komada od 2 dinara, 1 milion komada od 1 dinara i 800.000 komada od 50 para u ukupnoj vrednosti od 5 miliona dinara. Osim toga, naručuje niklenog novca: 5.650.000 komada od 20 para, 7.700.000 komada od 10 para i 10 miliona od 5 para u ukupnoj vrednosti od 2,40 miliona dinara. Posredstvom Narodne banke zaključen je ugovor sa Carsko-kraljevskom glavnom kovnicom u Beču gde je i iskovana najveća količina novca, a u Kraljevskoj mađarskoj kovnici iskovano je svega 1,5 miliona komada srebrnog novca od 1 dinara. Novoiskovani srebrni novc stizao je u Beograd u deset tranši, prva 18. marta 1913. a poslednja 27. jula iste godine. Nikleni novac imao je 19 pošiljki, od 13. juna do 30. septembra 1913. godine. Novac je dopreman železnicom ili brodom. Srebrni novac je bio zakonsko sredstvo plaćanja sve do 28. juna, a od nikla do 30. novembra 1931. godine.

Vrh strane
Vrh strane