KAMATA I GARAR U ISLAMSKOM BANKARSTVU

Originalni naučni rad
Autor: Ivan Milenković, Dragana Milenković
JEL: G20, G15, F44
Ključne reči: islamsko bankarstvo, kamata, garar, rizik, špekulacija
doi: 10.5937/bankarstvo1601054M
SCINDEX

Rezime: Iako još uvek relativno nepoznato kod nas, i za sada samo „niša“ globalnog bankarskog tržišta, islamsko bankarstvo igraće u ne tako dalekoj budućnosti značajniju ulogu. Islamske banke, naročito u svetlu najnovijih ekonomsko-političkih dešavanja u Srbiji (Etihadova akvizicija JAT-a, projekat „Beograd na vodi“ itd) nisu tako daleko od bankarskog sistema Srbije, pa je nužno razumeti osnovne zabrane islamskog bankarstva, što je tema ovog rada. Kamata i garar, što je kategorija u islamskom bankarstvu mnogo šira, sveobuhvatnija i višeznačnija od rizika ili špekulacije, detaljno su razmotreni.

Vrh strane
Vrh strane