EFEKTI IT I STRATEGIJA OTVORENIH INOVACIJA NA INOVACIONE I FINANSIJSKE PERFORMANSE U BANKARSTVU

Originalni naučni rad
Autor: Vesna Tornjanski, Dejan Petrović, Milan Milanović
JEL: O31, O33, G21
Ključne reči: IT strategija, strategija otvorenih inovacija, radikalne inovacije, inkrementalne inovacije, inovacione performanse, finansijske performanse, bankarski sektor, menadžment inovacija
doi: 10.5937/bankarstvo1601070T
SCINDEX

Rezime: Ovaj rad se bavi efektima IT i strategija otvorenih inovacija na inovacione i finansijske performanse u bankarskom sektoru Srbije, koristeći metodu studije slučaja koja se zasniva na kvalitativnim i kvantitativnim podacima. Rezultati istraživanja ukazuju na potrebu uvođenja koncepta otvorenih inovacija u bankarskom sektoru, odnosno na adekvatno inkorporiranje eksternog znanja u inovacione procese pomoću odgovarajućih tehnologija. Zaposleni i uspostavljeni partnerski odnosi sa značajnim stejkholderima predstavljaju dva najznačajnija izvora za stvaranje i komercijalizaciju radikalnih inovacija, dok korisnici bankarskih usluga i ostali izvori prikupljanja znanja omogućavaju generisanje različitih znanja i ideja, te stvaranja inkrementalnih inovacija koje su u primarnoj funkciji zadovoljstva korisnika bankarskih usluga, unapređenja postojećih procesa i poboljšanja kvaliteta usluga. U cilju maksimalnog iskorišćenja potencijala iz modela otvorenih inovacija, u zaključnom delu su izvedene preporuke za menadžere u bankarskom sektoru. Istraživanje može doprineti menadžerima u finansijskim uslugama, bankarskom sektoru, IT sektora i menadžmentu inovacija.

Vrh strane
Vrh strane