BANKARSKI RIZIK 49: TEST NA STRESNE DOGAĐAJE - STRES TEST

Stručni članak
Autor: Vesna Matić
JEL: G17, G21
Ključne reči: stres test, scenario analiza, osetljivost
doi: 10.5937/bankarstvo1601132M
SCINDEX

Rezime: Poslovanje banaka u složenom makroekonomskom okruženju, kao i izloženost brojnim i raznovrsnim rizicima, rezultirali su razvojem i širokom primenom važnog alata koji pomaže da se blagovremeno proceni sposobnost finansijskog instrumenta ili finansijske institucije da upravlja potencijalnim rizičnim događajima ili kriznim situacijama. Reč je o testu na stresne događaje - stres testu, kao važnom alatu u razvijanju kompletne slike finansijske pozicije banke.

Vrh strane
Vrh strane