Časopis Bankarstvo broj 1-2016.

U ovom broju

Uvodnik

 • Prof. dr Veroljub Dugalić
  2016.

Radovi

 • PROCENA I VALIDACIJA VAR MODELA NA TRŽIŠTU KAPITALA U SRBIJI U PERIODU OD 2005. DO 2015. GODINE

  Originalni naučni rad
  Autor: Zoran Jeremić, Ivica Terzić, Marko Milojević
  JEL: G17, G32, C53
  Ključne reči: Tržišni rizik, tržišta kapitala u nastajanju, GARCH, Istorijska simulacija, Risk Metrics, VaR, Backtest/
  doi: 10.5937/bankarstvo1601014J

  Više
 • POSLEDICE PORASTA KAMATNIH STOPA U SAD NA GLOBALNO FX TRŽIŠTE

  Originalni naučni rad
  Autor: Nataša Kožul
  JEL: O31, O32, G21
  Ključne reči: kamatne stope SAD, inflacija, kursna razlika, kursna razlika za budući period, trenutna kursna razlika, trgovinski bilans, svetska ekonomija
  doi: 10.5937/bankarstvo1601042K

  Više
 • KAMATA I GARAR U ISLAMSKOM BANKARSTVU

  Originalni naučni rad
  Autor: Ivan Milenković, Dragana Milenković
  JEL: G20, G15, F44
  Ključne reči: islamsko bankarstvo, kamata, garar, rizik, špekulacija
  doi: 10.5937/bankarstvo1601054M

  Više
 • EFEKTI IT I STRATEGIJA OTVORENIH INOVACIJA NA INOVACIONE I FINANSIJSKE PERFORMANSE U BANKARSTVU

  Originalni naučni rad
  Autor: Vesna Tornjanski, Dejan Petrović, Milan Milanović
  JEL: O31, O33, G21
  Ključne reči: IT strategija, strategija otvorenih inovacija, radikalne inovacije, inkrementalne inovacije, inovacione performanse, finansijske performanse, bankarski sektor, menadžment inovacija
  doi: 10.5937/bankarstvo1601070T

  Više
 • OCENA TRANSMISIONOG MEHANIZMA MONETARNE POLITIKE U ZEMLJAMA NOVIM ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: Sanja Bungin
  JEL: E52, E58, E44, F31
  Ključne reči: transmisioni mehanizam, inflacija, referentna kamatna stopa, devizni kurs, vektorska autoregresija
  doi: 10.5937/bankarstvo1601092B

  Više
 • NOBELOVA NAGRADA ZA 2014. GODINU - ŽAN TIROL - ISTRAŽIVANJEM U EKONOMIJI UČINITI DA SVET BUDE BOLJE MESTO ZA ŽIVOT

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: L12, L13, H41
  Ključne reči: Žan Tirol, Francuska, Nobelova nagrada, ekonomija, 2014. godina, profesor, istraživanje, monopol, korporativne finansije, javne nabavke
  doi: 10.5937/bankarstvo1601112P

  Više
 • KOVANICE IZ 1912. GODINE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: N23, E42, N43
  Ključne reči: ministar finansija, dr Lazar Paču, srebrni novac, Narodna skupština, Ministarski Savet, Đorđe Vajfert, guverner, Privilegovana narodna banka Kraljevine Srbije, Kraljevska mađarska kovnica, kralj Petar I Karađorđević, nikleni novac, 50 para, 1 dinar, 2 dinara, 5 para, 10 para, 20 para, Carsko-kraljevska glavna kovnica u Beču
  doi: 10.5937/bankarstvo1601124P

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 49: TEST NA STRESNE DOGAĐAJE - STRES TEST

  Stručni članak
  Autor: Vesna Matić
  JEL: G17, G21
  Ključne reči: stres test, scenario analiza, osetljivost
  doi: 10.5937/bankarstvo1601132M

  Više
 • G20 - KOMINIKE LIDERA - SAMIT U ANTALIJI 15-16. NOVEMBAR 2015. GODINE

  Prevod
  Autor: G20

  Više
 • DRAGOSLAV VUKOVIĆ (1940-2016)

  In memoriam
  Autor: Veroljub Dugalić

  Više
 • PROF. DR MILUTIN ĆIROVIĆ (1928 - 2015) - ODLAZAK LUCIDNOG I ANGAŽOVANOG PROFESORA

  In memoriam
  Autor: Vuk Ognjanović

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane