NAGRADA KAO REZULTAT SVESTRANOG I SMELOG ISTRAŽIVAČKOG RADA

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
JEL: B31, C81, J24, N7
Ključne reči: Robert Fogel, Daglas Nort, Nobelova nagrada, ekonomija, ekonomska istorija, kliometrija, istraživanja, ekonomska teorija, ekonometrija, demografija, sociopsihologija, ekonomska politika, projekat, železnica, ropstvo, SAD

SCINDEX

Rezime: Robert Fogel i Daglas Nort dobili su Nobelovu nagradu iz ekonomije 1993. godine za obnavljanje istraživanja ekonomske istorije uz primenu ekonomske teorije i kvantitativnih metoda u cilju objašnjenja ekonomske i institucionalne promene. Danas se Robert Fogel s pravom naziva ocem moderne ekonomske istorije i tvorcem termina kliometrija (Klio - grčka muza istorije). Osim što se svrstava u red najznačajnijih ekonomskih istoričara i ekonometričara, veliki je doprinos dao i izučavanju demografije, sociopsihologije i ekonomske politike.

Vrh strane
Vrh strane