Časopis Bankarstvo broj 1-2012.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • NEKI RELEVANTNI ASPEKTI ULAGANJA U HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Vuk Ognjanović

  Više
 • METODOLOGIJA KREDITNOG REJTINGA ZA SUVERENE I KORPORACIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Nataša Kožul
  Ključne reči: suvereni i korporacije, metodologija kreditnog rejtinga, agencije za kreditni rejting, obveznice, hartije od vrednosti

  Više
 • DIREKTIVA ZA TRŽIŠTA FINANSIJSKIH INSTRUMENATA

  Originalni naučni rad
  Autor: doc dr Almir Alihodžić
  Ključne reči: Akcioni plan za finansijske usluge, alternativni sistem trgovanja, sistematski internalizatori, najbolje izvršenje

  Više
 • NAGRAĐENI TEORETIČARI - NEUSPEŠNI PRAKTIČARI

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: Nobelova nagrada za 1997, ekonomija, Robert Merton, Majron Šouls, F. Blek, novi metod, vrednovanje, finansijski derivati, fond Long-Term Capital Management (LTCM), bankrot, opcija, akcije, tržište, kamatna stopa

  Više
 • NOVA ARIHTEKTURA REGULATORNOG I NADZORNOG DIZAJNA EVOPSKE UNIJE - MAKRO I MIKRO PRUDENCIJALNI PRISTUP

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Dragan Momirović
  Ključne reči: Evropska komisija za sistemski rizik, Evropski sistem finansijskih supervizora, sistemski rizik, finansijska kriza, finansijska stabilnost, makro i mikro prudencijalni nadzor, supervizija

  Više
 • NOVAC ĐURĐA BRANKOVIĆA (1427-1456)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: Đurađ Vuković-Branković, kovnica u Smederevu, rudnik u Rudištima, dvoglavio orao, lav, krin, snežne pahulje, maljušnik, Kosovo, despotovina, Smederevo, Jerina, Mara, Katarina, Grgur, Stefan, Lazar, Murat II, bakarni i posrebreni novac

  Više
 • BAZEL III - STANDARD LIKVIDNOSTI I STRATEGIJA ZA OCENU PRIMENE STANDARDA

  Prevod

  Više
 • NOVI MODELI FINANSIRANJA MEĐUNARODNE TRGOVINE - BANKARSKA PLATNA OBLIGACIJA (BPO) I SWIFT-OV TRADE SERVICES UTILITY (TSU)

  Stručni članak
  Autor: Svetlana Magdelinić
  Ključne reči: lanac snabdevanja, međunarodna trgovina, multinacionalne kompanije, transakcije na osnovu otvorenog računa, bankarska platna oblgacija (Bank Payment Obligation - BPO)

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 27: BAZEL III - KOEFICIJENT LEVERIDŽA

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  Ključne reči: leveridž, rizik, izloženost riziku, kapital, banka

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
 • IZDANJA JUGOSLOVENSKOG PREGLEDA U SARADNJI SA UBS

  Više
 • UPUTSTVO ZA AUTORE

  Više
Vrh strane
Vrh strane