Časopis Bankarstvo broj 1/2-2011.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • OSTVARENJE PROJEKTA BANKE ZA POLJOPRIVREDNI KREDIT

  Stručni prilozi
  Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović
  Ključne reči: zemljoradnički dugovi, hipotekarni krediti za refinansiranje, Privilegovana agrarna banka

  Više
 • PRIMENA KONCEPT ŠEST SIGMA U BANKARSTVU

  Stručni prilozi
  Autor: dr Lidija Barjaktarević, mr Dejan Ječmenica
  Ključne reči: Šest sigma, banke, kvalitet usluge, klijenti, zaposleni

  Više
 • DRUŠTVENA ODGOVORNOST PRIVREDNIH DRUŠTAVA I VREDNOVANJE NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA

  Stručni prilozi
  Autor: Prof. dr Vuk Ognjanović

  Više
 • PRILIVI STRANOG KAPITALA: PODRŠKA ILI PREPREKA RAZVOJU?

  Stručni prilozi
  Autor: mr Ana Ivković
  Ključne reči: strani kapital, zemlje u razvoju, tekući bilans, devizni kurs, devizne rezerve, špekulativni prilivi, strane direktne investicije, centralna banka

  Više
 • BAZEL III I DALJE

  Aktuelno
  Autor: Nout Wellink

  Više
 • KOMINIKE SA SASTANKA MINISTARA FINANSIJA I GUVERNERA CENTRALNIH BANAKA G20, PARIZ, 18-19. FEBRUAR 2011. GODINE

  Aktuelno

  Više
 • OSVRT NA NOVELIRANI ZAKON O BANKAMA

  Aktuelno
  Autor: Emica Zdravković

  Više
 • ZAMENA NOVČANICA

  Iz prošlosti
  Autor: Ljera Desimirović

  Više
 • NOVAC CARA STEFANA UROŠA V NEJAKOG (1355-1371)

  Istorija iskovana novcem

  Više
 • STOJAN PROTIĆ (1857-1923) - RADIKALNO DO POBEDE I NAZAD

  Ličnosti
  Autor: dr Vesna Matić

  Više
 • ROBERT ENGL I KLAJV GREJNDŽER (2003.)

  Nobelove zvezde

  Više
 • IZDAVANJE OBVEZNICA U CILJU SLOBODNIH SREDSTAVA MOBILIZACIJE

  Vreme prošlo, vreme sadašnje

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 21: BAZEL III

  Ekoleks
  Autor: dr Vesna Matić

  Više
 • DR DAVOR SAVIN

  Sećanje

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Izlog

  Više
 • IZVEŠTAJ O PROGRESU NA EKONOMSKIM I FINANSIJSKIM AKCIJAMA SA SAMITA U LONDONU, VAŠINGTONU I PITSBURGU - PRIPREMIO PREDSEDAVAJUĆI G20 IZ KOREJE

  Dodatak

  Više
Vrh strane
Vrh strane