Časopis Bankarstvo broj 1/2-2008.

U ovom broju

Intervju

Početak godine je pravi trenutak za ocenu kakva je bila prethodna 2007. i za razgovor o tome šta se očekuje u ovoj, prema procenama analitičara i stručne javnosti, ni malo lakoj godini. Odgovori na sedam pitanja generalnog sekretara Udruženja banaka dr Veroljuba Dugalića pružiće Vam, nadamo se, mnogo širu sliku nego što se pitanjima i želelo postići.

Radovi

 • RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKTI REPO TRANSAKCIJA

  Pitanja i odgovori
  Autor: Marija Mitić

  Više
 • TRŽIŠNI POTENCIJALI NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG FAKTORINGA U SRBIJI

  Prilozi saradnika
  Autor: dr Bojan Đorđević
  Ključne reči: faktoring, banke, izvoz, konkurentnost

  Više
 • NARODNA BANKA KRITIKUJE BANKARE: ZAŠTO JE NOVAC KOD NAS SKUP?

  Iz prošlosti

  Više
 • PROGRAMI INTERNE REVIZIJE

  Aktuelno
  Autor: mr Mile Stanišić
  Ključne reči: interna revizija, programi interne revizije

  Više
 • ŠOK OD DVA BILIONA DOLARA

  Prevod
  Autor: Zagorka Pavlović

  Više
 • FAKTORI RIZIKA U BANKARSKOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE

  Prilozi saradnika
  Autor: mr Dragan Jović

  Više
 • KOORDINIRANA AKCIJA - CENTRALNE BANKE GONE BERZE NA RAST INDEKSA

  Prevod
  Autor: Zaga Pavlović

  Više
 • DETERMINANTE CENE NOVCA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU SRBIJE

  Naš izbor
  Autor: dr Dragan Momirović
  Ključne reči: banke, depozit, cena novca, riziko premija, stopa prinosa, kamatna stopa, stopa rezervi, referentna kamatna stopa

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Izlog

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 4 - KREDITNI RIZIK

  Ekoleks
  Autor: mr Vesna Matić

  Više
 • STVARNA NADLEŽNOST ZA FIZIČKA LICA KAO MENIČNE JEMCE U POSTUPKU IZVRŠENJA NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE

  Sudska praksa
  Autor: Emica Zdravković

  Više
Vrh strane
Vrh strane